ENERGA

Punkty za zakupy

1 °P za 2 zł

ENERGA-OBRÓT SA prowadzi handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym.
Atutem spółki jest głęboka znajomość rynku i doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej połączone z kapitałem i silną marką.

Za każde 2 zł wydane w Grupie Energa dostaniesz 1 punkt PAYBACK

Punkty naliczane są za terminowo opłacone faktury klientów z grupy taryfowej G wystawione po 1 września 2013 roku w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze. Gratyfikacji PAYBACK podlegają wyłącznie opłaty z tytułu obrotu energią elektryczną  - punkty nie są naliczane za opłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej. Warunkiem uzyskania punktów jest posiadanie aktywnego konta w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta eBOK ENERGA oraz uzupełnienie w zakładce Produkty > PAYBACK> Dopisz kartę PAYBACK numeru karty PAYBACK.

Już teraz masz możliwość opłacić swój rachunek za energię elektryczną w spółce ENERGA. Każde 100 punktów PAYBACK to 1 złoty, które możesz wydać na opłacenie faktury zamiast gotówki. Wystarczy, że skorzystasz z bramki płatności internetowych dostępnych w systemie eBOK ENERGA.

ENERGA sprzedaje energię elektryczną zarówno dla klientów indywidualnych, komercyjnych jak i instytucjonalnych na terenie Polski. Posiada około 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej, operując na bazie 2,9 mln klientów. W swojej ofercie posiada rozwiązania taryfowe umożliwiające możliwie optymalne dostosowanie kosztów zużycia energii elektrycznej do trybu życia oraz przyzwyczajeń klientów. ENERGA stara się również wdrażać innowacyjne rozwiązania, takie jak Rozliczenia Rzeczywiste czy Elektroniczna Faktura, które pozwalają ułatwiać procesy i procedury związane z rozliczaniem i kontrolą zużycia energii elektrycznej.

×